Powiatowy Szlak Polski Walczącej

Inauguracja Szlaku Polski Walczącej na Nowopolu

Otwarcie Turystycznego Szlaku Patriotycznego „Polski Walczącej” Powiat Legionowski i miasto Legionowo świętowały 9 czerwca na legionowskim rynku, gdzie starosta Jan Grabiec, prezydent Roman Smogorzewski wraz z przedstawicielami środowiska kombatanckiego odsłonili jedną z tablic informacyjnych Szlaku. Następnie na osiedlu Nowopol, gdzie znajduje się pomnik poświęcony ofiarom hitlerowskiego terroru rozstrzelanym w tym miejscu podczas powstania warszawskiego złożono kwiaty.

Autor: Powiat Legionowski.


Logo
Menu