Powiatowy Szlak Polski Walczącej

2. Cmentarz parafialny w Chotomowie
2. Cmentarz parafialny w Chotomowie

Na chotomowskiej nekropolii spoczęło wielu zacnych mieszkańców, których życie od pokoleń związane było z regionem i działalnością patriotyczną. Wystarczy wymienić rodziny Oleksiaków, Bziuków, Grabowskich, Kozibąków, Wróblewskich, Bogusławskich czy Hergetów, z której wywodził się Józef Herget, plenipotent dóbr Potockich. Najstarsze zachowane nagrobki sięgają lat 50. XIX stulecia.

Na początku XX stulecia na chotomowskim cmentarzu złożono na wieczny spoczynek Wincentego Rapczyńskiego – uczestnika wypadków 1863 r. Ze względu na carską cenzurę kamieniarz nie użył słów „powstanie styczniowe”.

Złożono tu również prochy nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, a także zasłużonego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i peowiaka – członka Polskiej Organizacji Wojskowej, Polikarpa Wróblewskiego ps. Skiba (1898–1983) oraz Stefana Krasińskiego ps. Kacper (1901–1944), kierownika miejscowej szkoły, oficera Armii Krajowej, poległego 3 sierpnia 1944 r. w walkach powstańczych stoczonych na granicy między Chotomowem i Legionowem.


Logo
Menu