Powiatowy Szlak Polski Walczącej

Cmentarz parafialny w Jabłonnie
Cmentarz parafialny w Jabłonnie
Na cmentarzu parafialnym w Jabłonnie, jak w soczewce, skupiają się XX-wieczne tragiczne dzieje gminy i Polski. Pochowano na nim m.in. 39 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walkach pod Jabłonną 10 września 1939 r. W większości byli to strzelcy 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”. W 2001 r. mogiłę uzupełniono urnami z ziemią z Katynia, Monte Cassino, Loreto i Arnhem. Ponadto odsłonięto symboliczne tablice upamiętniające poległych żołnierzy 7. kompanii II Batalionu AK (Armii Krajowej) oraz oficerów 2. Batalionu Balonowego, zamordowanych w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR) w Katyniu.

Na cmentarzu spoczywają także dwaj podchorążowie AK: Mieczysław Stępnowski ps. Alfa i Stanisław Felicki ps. Skiba z II Batalionu z Jabłonny. Znajduje się tu również mogiła ok. 400 żołnierzy radzieckich, którzy zmarli z wycieńczenia w hitlerowskim podobozie w Bukowie.

Na cmentarzu złożono szczątki 18 osób rozstrzelanych w czerwcu 1943 r. w okolicznych lasach. Byli to nieznani więźniowie z Pawiaka. Przy głównej alei w grobie rodzinnym spoczął por. AK Mieczysław Kiełbiński (1923−2002), ps. Fidelis − kawaler Orderu Virtuti Militari, ranny w bitwie pod Jaktorowem. W Jabłonnie został pochowany także mjr Leon Ulatowski, zasłużony żołnierz Legionów Polskich, dowódca 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. za udział w bitwie pod Kościuchnówką (Kostiuchnówką) w 1916 r.
Logo
Menu