Powiatowy Szlak Polski Walczącej

25. Cmentarz parafialny w Nieporęcie
25. Cmentarz parafialny w Nieporęcie
Na tym cmentarzu odnajdziemy zarówno grób polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 r., jak i zbiorową mogiłę żoł nierzy Armii Krajowej zamordowanych przez hitlerowców w pobliskim lesie 19 sierpnia 1944 r. Wśród zamordowanych byli dwaj synowie hr. Zdzisława Grocholskiego, właściciela majątku w Poniatowie: Adam i Tadeusz Grocholscy, a także ppor. rez. Władysław Danielewicz ps. Oko, dowódca 8. kompanii III Batalionu AK w Poniatowie.

W alejce na prawo od bramy znajduje się nagrobek kpt. rez. Bronisława Tokaja (1901−1971), pochowanego tu wraz z żoną Bronisławą (1908−1984). Ten zasłużony dla Nieporętu pedagog i działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego był obrońcą Warszawy w 1939 r., dowódcą III Batalionu AK w I Rejonie oraz komendantem konspiracyjnego placu zrzutowego broni alianckiej o kryptonimie „Koc” w okolicach Izabelina. Jego zasługi upamiętnia także tablica na gmachu Szkoły Podstawowej w Nieporęcie, której był kierownikiem od 1934 r.
Logo
Menu