Powiatowy Szlak Polski Walczącej

10. Kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105
10. Kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105
Gmach obecnego kościoła w Jabłonnie został wzniesiony w latach 1948−1954 według projektu Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława Gierycha. Nadzór techniczny nad pracami sprawował płk inż. Kazimierz Kowalski, były oficer z 2. Pułku Saperów Kolejowych z Legionowa. Świątynia została wzniesiona staraniem ks. Józefa Abramowicza, długoletniego zasłużonego proboszcza (w latach 1945−1987). Powstała na miejscu całkowicie zniszczonego przedwojennego kościoła.

W kościele znajdują się tablice upamiętniające poległych żołnierzy II Batalionu z Jabłonny z VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” oraz mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerowców w Palmirach w lutym 1940 r.

W 2012 r. w świątyni odsłonięto tablicę upamiętniającą hrabiego Maurycego Potockiego – „ostatniego Pana na Jabłonnie”, a w czasie II wojny oficera AK.
Logo
Menu