Powiatowy Szlak Polski Walczącej

22. Miejsce po gajówce „Bukowiec” – Jabłonna – Rezerwat  Bukowiec Jabłonowski w Lasach Legionowskich
22. Miejsce po gajówce „Bukowiec” – Jabłonna – Rezerwat Bukowiec Jabłonowski w Lasach Legionowskich

W dniach 1-4 sierpnia 1944 r. w Legionowie trwało powstanie warszawskie. Polskie wojsko prowadziło walkę ze znacznie liczniejszymi i lepiej uzbrojonymi jednostkami niemieckimi. 4 sierpnia 1944 r., około południa, w pobliżu leśniczówki na Bukowcu, przy Chocholim Bagnie odbyła się zbiórka oddziałów powstańczych I Rejonu „Brzozów”. Wzięło w niej udział około tysiąca osób.

W jej trakcie dowódca I Rejonu ppłk Roman Kłoczkowski ps. Grosz ogłosił zakończenie działań powstańczych w Legionowie. Przeprowadzono demobilizację. W pierwszej kolejności zostali nią objęci żołnierze, dla których zabrakło broni. Z pozostałych sformowano batalion pod dowództwem por. Bolesława Szymkiewicza ps. Znicz. Oddział ten opuścił Bukowiec i nocą z 4 na 5 sierpnia odszedł w rejon Grabiny.

W tym samym czasie do leśniczówki na Chocholim Bagnie został przeniesiony z willi na Bukowcu sztab I Rejonu. W sumie znalazło tu schronienie ponad 30 osób tworzących poczet dowódcy pułku. Ochronę sztabu stanowił oddział sierż. Bronisława Majchrzyka ps. Mały/Kajtek. Przez cały sierpień 1944 r. kierowano z tego miejsca akcjami oddziałów leśnych na terenie I Rejonu oraz koordynowano przerzuty powstańców na lewy brzeg Wisły.

Po dawnej gajówce pozostały dziś jedynie resztki fundamentów i gruz. Widok gajówki od strony Chocholego Bagna przedstawia fotografia znajdująca się w zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie.


Logo
Menu