Powiatowy Szlak Polski Walczącej

33. Mogiła żołnierska na skraju lasu Uroczysko w Kątach Węgierskich
33. Mogiła żołnierska na skraju lasu Uroczysko w Kątach Węgierskich
Jest to metalowy krzyż z tabliczką, pod nim usypany kopiec na wysokości ok. 20 cm. Na tabliczce widnieje napis: Nieznany żołnierz Wojska Polskiego poległy we wrześniu 1939 r.

Historia tej mogiły, przekazywana przez mieszkańców, wskazywała również na miejsce pochówku polskiego pilota myśliwskiego, gdyż w niedalekiej odległości spadł, prawdopodobnie zestrzelony, polski samolot. Jednak ten przekaz nie ma potwierdzenia w materiałach archiwalnych. Przez dłuższy okres, od zakończenia II wojny światowej do lat osiemdziesiątych XX wieku, według relacji mieszkańców, na krzyżu mogiły zawieszony był stalowy hełm, ale trudno obecnie ustalić, czy był to hełm polski (salamandra), niemiecki czy też rosyjski. Na tym terenie walczyły oddziały osłonowe 20. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, oddziały niemieckie w 1939 roku i oddziały Armii Czerwonej w 1944 roku.
Logo
Menu