Powiatowy Szlak Polski Walczącej

35. Miejsce rozstrzelania polskich żołnierzy - skraj rezerwatu „Puszcza Słupecka”
35. Miejsce rozstrzelania polskich żołnierzy - skraj rezerwatu „Puszcza Słupecka”

Miejsce to było świadkiem rozstrzelania w 1947 r. dwóch polskich żołnierzy. Mordercy pochowali ich ciała w płytkiej mogile. W niedługim czasie po tragedii mieszkańcy okolicznych osad postawili tu krzyż z napisem „Nieznanemu Oficerowi Wojska Polskiego rozstrzelanemu w VIII 1947 roku – Cześć Jego Pamięci.”. Sądzono wtedy, że w mogile spoczywa ciało jednego żołnierza. Na wniosek Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego w 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził ekshumację i prace archeologiczne. Ujawniono wtedy szczątki dwóch osób, wojskowe guziki z orłem w koronie oraz łuski od amunicji używanej m.in. w pistoletach PPSz oraz TT, stosowanych m.in. przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa.

O wydarzeniach związanych z tym miejscem mamy wiedzę dzięki świadectwu mieszkańca Stanisławowa Pierwszego. Świtem jednego z sierpniowych dni 1947 r. wiózł drewno ul. Strużańską. Kilkaset metrów stąd zatrzymał go wojskowy patrol, nakazując zawrócenie. Podczas wykonywania polecenia mieszkaniec usłyszał dochodzący z pobliskiego lasu huk pojedynczych wystrzałów, potem serię z broni automatycznej. Świadek zdarzenia wrócił w to miejsce wieczorem. Odkrył świeżo usypaną mogiłę. Odgarnąwszy rękoma ziemię ujawnił fragment ciała ubranego w przedwojenny mundur Wojska Polskiego – na pagonie widniały ślady po oficerskich gwiazdkach.


Logo
Menu