Powiatowy Szlak Polski Walczącej

8. Pozostałości umocnień niemieckich z II wojny światowej w Jabłonnie. Teren między wałem przeciwpowodziowym a Wisłą
8. Pozostałości umocnień niemieckich z II wojny światowej w Jabłonnie. Teren między wałem przeciwpowodziowym a Wisłą
28 października 1944 r. jednostki 47. Armii Czerwonej oraz polscy żołnierze z 2. Pułku Piechoty zdobyli Jabłonnę po ciężkich bojach z hitlerowską dywizją SS „Totenkopf”. O walkach z 1944 r. przypomina m.in. kilka betonowych stanowisk strzeleckich dla karabinów maszynowych. Uszczelniły one niemiecką linię obrony między wałem przeciwpowodziowym a Wisłą, na wysokości połączenia dzisiejszych ulic: Wałowej i Jesiennej.

Bezpośrednio na wale zwraca uwagę stanowisko karabinu maszynowego na planie koła. Natomiast na jednym z umocnień położonych bliżej rzeki zachował się oryginalny podpis niemieckiego pododdziału wznoszącego schrony: 1. Komp. Bau Pi. Btl. 9, oznaczający 1. kompanię budowlaną 9. Batalionu Saperów.
Logo
Menu