Powiatowy Szlak Polski Walczącej

9. Cmentarz parafialny w Serocku
9. Cmentarz parafialny w Serocku
Serocki cmentarz założono w 1806 roku. W okresie Królestwa Polskiego byli tu chowani weterani wojen napoleońskich, służący w stacjonującej w Serocku 2. Kompani Inwalidów. Uwagę zwraca jeden z największych pomników przy grobie, w którym spoczywa pułkownik inżynieryi zasłużony na placu boju w swojem czasie i nagrodzony wielu orderami – Adam Bogusławski (1785−1872).

Cmentarz kryje także szczątki żołnierzy polskich ze 155. Pułku Piechoty, którzy polegli 17 sierpnia 1920 r. w rejonie Serocka, m.in. szer. Mariana Podczaskiego, szer. Walentego Rogackiego i szer. Sylwestra Rożewskiego.

Pochowani tu zostali polscy żołnierze września 1939 r. strzelcy Aftyka i Ignacy Kaźmieruk oraz 5 saperów, którzy zginęli w tracie usuwania min w Serocku w 1945 r.

Na cmentarzu złożone są również szczątki ofiar egzekucji dokonanej przez hitlerowców 28 lutego 1941 r., kiedy w pobliskim wąwozie przy ul. Rybaki hitlerowcy rozstrzelali 21 osób. W 1957 r. ciała ofiar ekshumowano.

Na cmentarzu znajduje się grobowiec właścicieli dóbr zegrzyńskich − Radziwiłłów. Spoczywa w nim m.in. por. Konstanty Radziwiłł, oficer Armii Krajowej ps. Korab, który po walkach powstańczych został rozstrzelany przez hitlerowców we wrześniu 1944 r. Jego szczątki zostały odnalezione dopiero w maju 1969 r. na terenie zegrzyńskiego garnizonu.

Na nagrobku rodziny Skalskich, właścicieli dóbr Wincentowo, umieszczona jest inskrypcja odnosząca się do mjr. Tadeusza Skalskiego poległego 3 września 1939 r. Znajdują się również groby uczestników konspiracji niepodległościowej, żołnierzy AK i ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej), m.in.: Michała Budzyńskiego, Wacława Deptuły, Stefana Grabowskiego, Władysława Kaznowskiego i Edmunda Siemińskiego oraz konspiracji młodzieżowej Artura Maciejewskiego.

W latach 1947-49 obok cmentarza funkcjonował cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy polegli w czasie walk o Serock oraz na terenie okolicznych miejscowości. Po przeniesieniu szczątków żołnierzy do Kleszewa, teren ten został włączony do cmentarza parafialnego.
Logo
Menu