Powiatowy Szlak Polski Walczącej

14. Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej
14. Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej
Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej został wytyczony w 1893 r. Część rodzin przeniosła szczątki bliskich z cmentarza w Zegrzu, zajętego pod rosyjską twierdzę, dlatego spotykamy tu nagrobki starsze niż sama nekropolia, pochodzące z drugiej połowy XIX w. Wśród nich wyróżniają się ciekawe architektonicznie pomniki administratorów dóbr zegrzyńskich, m.in. w kształcie złamanej kolumny – Antoniego Xsiężopolskiego, zmarłego 11 września 1866 r. oraz tablice nagrobne rodziny Urbanowskich. W 1929 r. został tu też pochowany Zygmunt Adam Szaniawski herbu Junosza (1852−1929) – ojciec słynnego pisarza Jerzego Szaniawskiego (1888−1970), właściciel pobliskiego Zegrzynka.

Wśród pochowanych na cmentarzu wymienić należy także uczestnika Powstania Styczniowego Feliksa Janickiego ze Stanisławowa (1837–1923), cieśli zasłużonego przy budowie kościoła oraz żołnierza Armii Krajowej Leszka Wnęka – kawalera Krzyża Virtuti Militari.

W Woli Kiełpińskiej znajduje się również zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. oraz grób dwóch żołnierzy 5. Brygady Inżynieryjno- Saperskiej, którzy zginęli od wybuchu min w czerwcu 1945 r.

Na grobie rodziców płk. Aleksandra Kity, straconego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1952 r., znajduje się stosowna inskrypcja informująca o tym fakcie.
Logo
Menu