Powiatowy Szlak Polski Walczącej

2. Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Serocku teren dawnego Ośrodka „Narew” przy ul. Czerskiej
2. Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Serocku teren dawnego Ośrodka „Narew” przy ul. Czerskiej

(Miejsce znajduje się na terenie prywatnym)
 

Kirkut został założony w 1. połowie XIX w. i zniszczony przez Niemców w 1940 r. Większość nagrobków hitlerowcy wykorzystali do budowy schodów tarasu widokowego na pobliskim grodzisku.

Po odrodzeniu samorządu najlepiej zachowane macewy (nagrobki cmentarza żydowskiego) zostały przewiezione na teren Ośrodka „Narew” i złożone w sąsiedztwie dawnego kirkutu. Najstarszy zachowany fragment macewy pochodzi z 1824 r.

Zostali tu pochowani Żydzi zaangażowani w pomoc podczas powstania styczniowego, zaopatrujący polskie oddziały w broń. Moszek Rozenberg i Fromm Oresztein oraz dostarczający materiały do powstańczego szpitala w Zatorach – Dwojra Rozenberg i Lewek Rips. Był tu pochowany również długoletni rabin Serocka, słynny uczony Josef Lewinstein (1840–1924) cieszący się też wielkim szacunkiem wszystkich serocczan.

W dniu 7 września 1939 r., w zbiorowym grobie pochowane zostały ponad 52 osoby, które zginęły 6 września od bomb w piwnicy domu Jakowa Rosenberga, na rogu ulic 3 Maja i T. Kościuszki w Serocku.

27 sierpnia 2014 r., w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego w Serocku, miała miejsce uroczystość rededykacji, czyli duchowej odnowy nekropolii połączona z odsłonięciem lapidarium - muru obłożonego czarnym granitem, do którego przytwierdzono fragmenty zachowanych macew. Pomnik upamiętnia miejscową społeczność żydowską.

(Wejście od strony Narwi, teren ogrodzony - pomnikiem opiekuje się Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, uzgodnienie terminu odwiedzenia miejsca pod nr tel. 22 436 60 00).


Logo
Menu