Powiatowy Szlak Polski Walczącej

14. Cmentarz parafialny w Wieliszewie
14. Cmentarz parafialny w Wieliszewie

Cmentarna kaplica, wzniesiona w stylu klasycystycznym, jest niewątpliwie najciekawszym zabytkiem Wieliszewa. Na jej fasadzie zachował się napis Żona Mężowi i data 1834 r. Kaplica została zbudowana dwa lata po śmierci właściciela klucza dóbr Wieliszew, Tomasza Kamieńskiego herbu Ślepowron (1788−1832), przez jego żoną Marię Kamieńską z domu Gautier. Małżeństwo dzierżawiło klucz wieliszewski od 1816 r., a następnie, 15 października 1829 r. nabyli te dobra od hr. Marii Teresy Tyszkiewiczowej, siostry księcia Józefa Poniatowskiego.

W kaplicy złożono m.in. szczątki zmarłej w 1883 r. właścicielki Olszanki Rozalii z Wolskich 1-go Ślubu Kopijowskiej, 2-go Romanowskiej oraz Miecia Kopijowskiego, zm. w 1902 r., o czym przypominają tablice epitafijne z białego marmuru.

Jak wspominają starsi mieszkańcy wsi, w czasie okupacji hitlerowskiej w grobowcu schroniła się rodzina żydowska. Nastrój zadumy nad przemijaniem wywołuje na cmentarzu symboliczna mogiła 17-letniego Kazimierza Burzy ps. Grom, harcerza Szarych Szeregów rozstrzelanego przez hitlerowców 19 sierpnia 1944 r. Tu spoczywa również 23-letni żołnierz Armii Krajowej Jan Ląca, uczestnik walk w czasie Powstania Warszawskiego w okolicach Legionowa i Zegrza, który został rozstrzelany w Nowopolu 16 sierpnia 1944 r.


Logo
Menu