Powiatowy Szlak Polski Walczącej

13. Cmentarz wojenny żołnierzy WP z 1939 roku w Wieliszewie
13. Cmentarz wojenny żołnierzy WP z 1939 roku w Wieliszewie

Obok cmentarza parafialnego w Wieliszewie znajduje się największa w powiecie legionowskim nekropolia wojenna żołnierzy polskiego września 1939 r. Spoczywa tu około 300 bohaterskich obrońców linii Narwi, głównie z 8. i 20. Dywizji Piechoty, m.in. z 32. Pułku Piechoty z Modlina, 78. Pułku z Baranowicz, z pułków 79. i 80. ze Słonimia oraz z Batalionu Obrony Narodowej. W tej liczbie niestety aż 256 żołnierzy nieznanych jest z imienia i nazwiska.

Pierwszych żołnierzy pochowano tu doraźnie w zbiorczej mogile już we wrześniu 1939 r. Ciała pozabijanych żołnierzy miejscowi gospodarze zwozili z okolicznych pól. Dowieziono także zwłoki żołnierzy spoza Wieliszewa – z terenu gminy Nieporęt, w szczególności z Ryni i Beniaminowa. Natomiast dopiero późnym latem 1941 r. dokonano ponownej ekshumacji i pochówku z obrządkiem kościelnym, składając ciała do indywidualnych grobów.

Na wieliszewską nekropolię przeniesiono również poległych żołnierzy pochowanych wcześniej w zbiorowej mogile w Poniatowie. Na początku okupacji na nekropolii mieszkańcy ustawili brzozowy krzyż, na którym widniał wiersz Rajmunda Bergela pt. „Piechur”.

Współcześnie, poległych żołnierzy Wojska Polskiego upamiętnia pomnik.


Logo
Menu