Powiatowy Szlak Polski Walczącej

1. Majątek gen. Kazimierza Małachowskiego i kapliczka z 1863 roku w Wierzbicy
1. Majątek gen. Kazimierza Małachowskiego i kapliczka z 1863 roku w Wierzbicy
W sąsiedztwie tego miejsca znajdował się dwór generała Kazimierza Małachowskiego.

Pod koniec XVIII w. majątek w Wierzbicy dzierżawił Wojciech Wojczyk. Jego trzy córki poślubiły oficerów z czasów wojen napoleońskich. Józefa była żoną por. Antoniego Czermińskiego z serockiej 2. Kompanii Weteranów i Inwalidów. Druga córka była żoną kpt. inż. Floriana Marczewskiego i matką słynnych inżynierów i działaczy niepodległościowych z okresu Powstania Styczniowego: Bronisława i Witolda Marczewskich (urodził się w Wierzbicy, w 1832 r.). Trzecia – Benigna Wojczyk – poślubiła słynnego już wówczas płk. Kazimierza Małachowskiego (1765−1845), który stacjonował w twierdzy Serock. Ich ślub odbył się jesienią 1810 r. we dworze w Wierzbicy.

Kazimierz Małachowski wsławił się walkami w Powstaniu Kościuszkowskim m.in. pod Racławicami, walczył na San Domingo w 1803 r., a także pod Raszynem w 1809 r. Już po ślubie wziął udział w kampanii rosyjskiej 1812 r., podczas której awansował do stopnia gen. brygady. Od 1820 r. Małachowscy osiedli na stałe w Wierzbicy, którą w 1828 r. wykupili na własność. W 1831 r. gen. K. Małachowski, jako wódz naczelny Powstania Listopadowego, musiał wraz z żoną udać się na emigrację do Francji.

Majątek w Wierzbicy został skonfiskowany przez rząd. Wystawiony na licytację w 1836 r. zmieniał następnie kilkukrotnie właścicieli. W 1848 r. kupił go za 180 tys. złotych polskich Edmund Oktawian Skarżyński (1813−1893), możny właściciel majątku w Popowie. Rozbudował wówczas znacznie cegielnię, która zaopatrywała nie tylko okolicę, ale także Warszawę. Jego syn Stanisław sprzedał Wierzbicę właścicielom sąsiedniego majątku Pobyłkowo – rodzinie Dłużewskich, w których posiadaniu była aż do reformy rolnej w 1945 r.

Na skraju majątku, przy skrzyżowaniu dróg, stoi kapliczka wotywna z 1863 r. Swą obecnością przypomina walki Powstania Styczniowego i świadczy o patriotycznej postawie ówczesnych mieszkańców Wierzbicy.
Logo
Menu