Powiatowy Szlak Polski Walczącej

21. Pomnik internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach
21. Pomnik internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach

Pomnik przy koszarach w Białobrzegach (dawniej Beniaminów), upamiętniający internowanie oficerów Legionów Polskich, został odsłonięty staraniem społeczności gminy Nieporęt 5 czerwca 2004 r. Jest wierną repliką przedwojennego pomnika odsłoniętego 26 czerwca 1931 r. przez ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera. Monument powstał z inicjatywy żołnierzy 2. Batalionu Radiotelegraficznego stacjonującego w pobliskich koszarach, przy wsparciu okolicznych mieszkańców. Uszkodzony w 1944 r. i w 1948 r. rozebrany.

O Beniaminowie stało się głośno za sprawą kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich i utworzenia tu obozu dla oficerów w lipcu 1917 r. (22 lipca przybyli pierwsi internowani). W następstwie odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Wegier, do połowy sierpnia 1917 r. internowano w koszarach Beniaminowa 147 oficerów legionowych. Później w okresie międzywojennym i na emigracji stali się oni czołowymi postaciami życia politycznego, społecznego i wojskowego. Wystarczy wymienić: ostatniego premiera rządu II RP Felicjana Sławoja Składkowskiego, bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera, wojewodę poleskiego Wacława Kostkę Biernackiego, dyrektora naczelnego Polskiego Radia Romana Starzyńskiego, prezesa Banku Polskiego Adama Koca, dowódcę Armii „Pomorze” w kampanii 1939 r. gen. Władysława Bortnowskiego, szefa Polskiej Misji Wojskowej we Francji gen. Stanisława Burhardt Bukackiego, komendanta głównego Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego. Legenda Beniaminowa stała się składową życiorysów kilkunastu generałów i polityków II RP.


Logo
Menu