Powiatowy Szlak Polski Walczącej

6. Pomnik Ku czci poległych w Janówku Pierwszym
6. Pomnik Ku czci poległych w Janówku Pierwszym
(Pomnik znajduje się przy parkingu obok kościoła).

Obelisk zwieńczony orłem z tablicą ku czci poległych podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

Pomnik ten był pierwotnie ufundowany i odsłonięty w Krubinie w 15. rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas działań wojennych w 1939 roku został zniszczony przez Niemców i dopiero po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, staraniem mieszkańców Krubina, przy poparciu i pomocy władz samorządowych, zrekonstruowano pomnik i umieszczono go w 2006 roku przy kościele w Janówku Pierwszym.
Logo
Menu