Powiatowy Szlak Polski Walczącej

25. Pomnik poległej załogi polskiego bombowca PZL P.37B "Łoś" w Wólce Radzymińskiej przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Topolowej
25. Pomnik poległej załogi polskiego bombowca PZL P.37B "Łoś" w Wólce Radzymińskiej przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Topolowej

W dniu 7 września 1939 roku, podczas lotu na bombardowanie niemieckich kolumn pancernych pod Łodzią i Piotrkowem, w walce powietrznej z niemieckimi myśliwcami Me-110, w wyniku zestrzelenia nad Wólką Radzymińską, poległa w obronie Ojczyzny załoga z 16. Eskadry Bombowej w składzie:
- ppor. obs. Władysław Kołdej - ur. 7 lipca 1915 r., absolwent SPL w Dęblinie (11 promocja), mianowany ppor. obs. 15.10.1938 r., po promocji przydzielony do 1 Pułku Lotniczego (1 plot) w Warszawie, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako obserwator 16. Eskadry Bombowej, walczącej w składzie Brygady Bombowej. 7 września 1939 r. o godz. 15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś”, jako dowódca załogi i nie powrócił z lotu bojowego…
- pchor. pil. Wacław Cierpiłowski - ur. 23 listopada 1915 r. w Lidzie, absolwent SPL w Dęblinie (12 promocja), w czerwcu 1939 r. skierowany na praktykę do 1 plot w Warszawie, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako pilot 16. Eskadry Bombowej „Łosi”. 7 września 1939 r. o godz. 15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś”, jako pilot samolotu i nie powrócił z lotu bojowego…
- kpr. strz. sam. Karol Pysiewicz - ur. 19 lipca 1917 r., absolwent SPLdM w Bydgoszczy, przydzielony do 1 plot w Warszawie, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako strzelec samolotowy 16. Eskadry Bombowej „Łosi”. 7 września 1939 r. o godz. 15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś” jako strzelec pokładowy i nie powrócił z lotu bojowego…
- kpr. strz. sam. Kazimierz Wielgoszewski - ur. 4 sierpnia 1919 r., absolwent SPLdM w Bydgoszczy, przydzielony do 1 plot w Warszawie, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako strzelec samolotowy 16. Eskadry Bombowej „Łosi”, walczącej w składzie Brygady Bombowej. 7 września 1939 r. o godz. 15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.P37B „Łoś” jako strzelec pokładowy i nie powrócił z lotu bojowego.

W związku z odnalezieniem miejsca upadku samolotu (co potwierdziła eksploracja jesienią 2011 roku dużych części jego konstrukcji) dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia władze samorządowe i społeczeństwo Gminy Nieporęt ufundowały okolicznościowy pomnik. Przedstawia on osadzoną na nieregularnej płycie granitowej replikę śmigła samolotu PZL.37B „Łoś” w skali 1:1.


Logo
Menu