Powiatowy Szlak Polski Walczącej

5. Pomnik poległych na Granicy Generalnego Gubernatorstwa i III Rezszy w Janówku Pierwszym przy ul. Nowodworskiej 17
5. Pomnik poległych na Granicy Generalnego Gubernatorstwa i III Rezszy w Janówku Pierwszym przy ul. Nowodworskiej 17

(Pomnik znajduje się przy parkingu obok kościoła).

Podczas niemieckiej okupacji w Generalnym Gubernatorstwie rolnictwo objęto systemem kontyngentów płodów rolnych. Nieprzestrzeganie zarządzenia powodowało kary więzienia lub śmierci dla rolników. Brak żywności na rynku spowodował wprowadzenie systemu racjonowania żywności i trwałe niedożywienie całych grup ludności. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem stawał się przemyt żywności z terenów III Rzeszy. Było to powiązane z najwyższym ryzykiem, ponieważ groziła za to kara śmierci, a w najlepszym przypadku obóz koncentracyjny. Biegnąca przez tereny Janówka granica wytyczona przez okupanta była miejscem wielu tragicznych wydarzeń.

Dziś przypomina o nich, wzniesiona przez mieszkańców gminy, kompozycja kamienna z tablicami: „Pamięci Poległym na przejściu granicznym między Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą (Krubin – Olszewnica Nowa) oraz na frontach II wojny światowej” i „Kto podnosi rękę na życie człowieka, podnosi rękę niejako na samego Boga – Jan Paweł II”. Na tablicy wymieniono nazwiska poległych.


Logo
Menu