Powiatowy Szlak Polski Walczącej

2a. Zespół fortyfikacji Punktu Oporu nr 10 Janówek/Trzciany
2a. Zespół fortyfikacji Punktu Oporu nr 10 Janówek/Trzciany

Na terenie obecnych Janówka Pierwszego, Janówka Drugiego i Trzcian, w latach 1887-1915 carscy saperzy zbudowali zespół stałych i polowych fortyfikacji – Grupę Forteczną Janówek. Stanowiła ona część zewnętrznego pierścienia obrony Twierdzy Nowogieorgijewsk (Modlin). Zespół fortyfikacji Punkt Oporu nr 10 pełnił rolę południowego skrzydła Grupy Fortecznej Janówek. W skład tego zespołu fortyfikacji wchodziły: Punktu Oporu nr 10 (betonowy schron koszarowy uzupełniony umocnieniami polowymi) oraz dwie 4-działowe baterie ciężkiej artylerii ze schronami polowymi dla obsługi.

W 1915 r., podczas I wojny światowej Punkt Oporu nr 10 został obsadzony przez żołnierzy 19. kompanii Nowogieorgijewskiej Artylerii Fortecznej, natomiast na ich zapleczu, w Bożej Woli, umieszczono sztab oraz pododdział 626. Tambowskiej Drużyny Pospolitego Ruszenia. Najcięższe walki o zdobycie Twierdzy Modlin w sierpniu 1915 r. toczyły się na odcinku pomiechowskim. Grupa Forteczna Janówek była oblegana przez niemiecką 169. Brygadę Landwery. Na wieść o podpisaniu kapitulacji Twierdzy Nowogieorgijewsk żołnierze rosyjscy wysadzili w powietrze niemal wszystkie stałe fortyfikacje. Do dzisiaj zachowały się ich malownicze ruiny. Możemy podziwiać również relatywnie dobrze zachowane pozostałości umocnień polowych.

Szlak został przygotowany przez Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze Triglav, przy współpracy z gminą Jabłonna, Nadleśnictwem Jabłonna i Res Publica Trzciany.


Logo
Menu