Wprowadzenie

Powiat legionowski ma bogatą historię, której liczne, interesujące świadectwa pozwalają dziś poznawać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wśród obiektów architektonicznych wymienić można kilkusetletnie kościoły, pałace, budowle wojskowe oraz współcześnie ufundowane pomniki. Na terenie powiatu istnieje sieć oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, dzięki czemu jest to obszar bardzo atrakcyjny dla osób uprawiających turystykę czynną.

Ziemie powiatu legionowskiego były świadkiem zmagań Polaków o niepodległość w czasach napoleońskich i w latach powstańczych zrywów: listopadowego 1830 r. i styczniowego 1863 r. Tu toczyły się walki I wojny światowej, bitwa warszawska 1920 r. i wojna obronna 1939 r. Tu działała Armia Krajowa, a Legionowo było drugim i jedynym poza stolicą miastem, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie 1944 r. W latach 1980-90 na tym terenie skutecznie działała NSZZ „Solidarność”.

Środowisko kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie wystąpiło z inicjatywą skatalogowania i opisania miejsc związanych ze wspomnianymi wyżej wydarzeniami historycznymi na terenie powiatu legionowskiego. W oparciu o tę inicjatywę narodził się pomysł wytyczenia turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.

Dzięki zaangażowaniu samorządu powiatu legionowskiego uzyskano niezbędne środki finansowe i w oparciu o wiedzę regionalistów i zasoby Muzeum Historycznego w Legionowie sporządzono ekspertyzę 82 miejsc i obiektów związanych z walką o wolność i suwerenność Polski oraz wytyczono i oznakowano 3 odcinki szlaku o łącznej długości ok. 140 km: czarny, zielony i czerwony na terenach gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew.

Projekt stanowi operację komplementarną do projektu realizowanego przez miasto Legionowo, na terenie którego znajduje się 31 km szlaku, prowadzącego po 28 miejscach pamięci.

Są to szlaki piesze, z możliwością przejazdu rowerem. Ze względu na korzystny układ dróg lokalnych i komunikacji publicznej w powiecie legionowskim możliwe jest zwiedzanie szlaku Polski Walczącej odcinkami dostosowanymi do potrzeb i możliwości każdej grupy wiekowej.

Na piękną, pouczającą przygodę z historią i przyrodą powiatu legionowskiego serdecznie Państwa zapraszają organizatorzy turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.

Logo
Menu